Rafaël Nederland

Rafaël Nederland is een beweging waarbij bijna 40 gemeenten zijn aangesloten. Deze gemeenten en hun leiders trekken samen op om elkaar te bemoedigen en ondersteunen. Ze willen een plaats zijn waarin mensen in liefde, aanvaarding en vergeving met elkaar omgaan.

“Ons verlangen is dat wij leven vanuit onze roeping en bestemming: het kennen en liefhebben van God.”

Rafaël Nederland wil anderen helpen dit te ontdekken en te gaan leven vanuit dit besef. Alle activiteiten die ze ontwikkelen en ondersteunen, zijn onder te brengen in een van de volgende 4 elementen:

  • Love. Vanuit Gods liefde samenleven, delen en genieten.
  • Mend. Gods liefde geeft herstel voor de ziel, geest en lichaam.
  • Train. Onder Gods leiding leren, onderwijzen en toepassen.
  • Send. Eropuit om zijn liefde te delen en te verspreiden.

Rafaël Nederland is aangesloten bij de international Church of the Foursquare Gospel, een van de wereldwijde pinksterdenominaties.