Investeren vanaf € 100.000

Bent u op zoek naar manieren om uw vermogen bewust te investeren? Wilt u zekerheid en vindt u kapitaalbehoud belangrijker dan maximaal rendement? Investeren in zakelijke hypotheken is hét veilige alternatief voor beleggen in aandelen en vastgoed.

Op Beukenhorst financiert u met hypothecaire zekerheid. Dat is zeer aantrekkelijk en veilig want het pand dient als onderpand. U investeert uw vermogen voor minimaal vijf jaar. Na deze vijf jaar kunt u de lening uiteraard af laten lossen of continueren.

U krijgt het recht op hypotheek. Wilt u snel weer over uw geld kunnen beschikken? Dat kan als u de rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte overdraagbaar maakt.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst

Stabiele rente van 3%
Investering voor 5 jaar
Met hypothecaire zekerheid

HOE WERKT HET

Investeren binnen Stichting SDG Beukenhorst kan heel makkelijk. Alles start met een persoonlijk kennismaking met u. Samen kijken we naar uw wensen en mogelijkheden. We doen een voorstel dat past bij uw specifieke wensen.

HOE IS 3% RENDEMENT MOGELIJK

Vanuit de huurinkomsten van de meer dan 11 huurders van SDG Beukenhorst wordt rente uitbetaald over ontvangen geldleningen. Het rendement wordt per half jaar uitgekeerd. Door De Beukenhorst verder te ontwikkelen gaan de huurinkomsten toenemen, evenals door jaarlijkse indexatie van de huren. Zo kunnen we deze rente blijven garanderen.

WIE ZIJN ONZE INVESTEERDERS

De ondernemers en investeerders die zich verbonden voelen met Stichting SDG Beukenhorst en het platform Samen Investeren zijn mensen die zich verbonden weten met sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Zij maken bewust de keuze voor een (soms) lager financieel rendement maar een hogere maatschappelijke impact.

Maak direct een afspraak

ZEKERHEDEN VOOR INVESTEERDERS

Bij een investering van € 10.000,- gaat u met Stichting SDG Beukenhorst een leningovereenkomst aan.

U investeert vanaf € 100.000,- in de zakelijke hypotheek van Stichting SDG Beukenhorst met het onroerend goed als onderpand. Het recht van hypotheek kan worden ingeroepen als de geldlener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het tot executie komt, dan wordt u uit de opbrengst terugbetaald.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN SDG BEUKENHORST.

De leningovereenkomst wordt u zonder kosten verstrekt. De kosten van het laten verzorgen van de hypotheekakte bij leningen vanaf € 100.000 bedragen € 749,00. (e.g. kosten en accountant)

IS ER EEN LIMIETBEDRAG VOOR LENEN EN INVESTEREN?

Er geldt een minimum investeringsbedrag van € 10.000,- en een maximumbedrag van € 1.000.000,-. Door nauwe samenwerking met het platform Samen Investeren zijn er veel mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen door uw te investeren bedrag te verdelen over meerdere sociaalmaatschappelijke projecten.

"Een goud gerand plan! Mooi om een waardevol initiatief als dit te ondersteunen, omdat het waarde toevoegt aan het Koninkrijk. "

Jan van den Bosch

CEO Beter Uit reizen, DrieTour reizen, MCT, Beter Uit vakantieparken, presentator Hour of Power

Er gebeurt iets goeds met m'n geld en ik ontvang er nog rente over ook.

Dhr. Goedhart

Particulier investeerder