Investeren vanaf € 10.000

Zoekt u een alternatief voor de historisch lage spaarrente? Bij SDG Beukenhorst bent u aan het goede adres. Laat uw geld niet verdampen op uw spaarrekening, maar investeer het in dit mooie doel.

Uw lening is – met een opzegtermijn van 1 maand - direct opvraagbaar, een enorm voordeel waardoor u toch weer snel kunt beschikken over uw geld. SDG Beukenhorst werkt met een oplopende rente. Hoe langer u het geld investeert in dit project, des te hoger de rente. (tot een maximum van 4%)

Vanaf €10.000 investeren in SDG Beukenhorst is hét veilige alternatief voor risicovolle beleggingen.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst

Oplopende rente v.a. 2% per jaar
Direct opvraagbaar*
Een investering vanuit het hart

HOE WERKT HET

Investeren binnen Stichting SDG Beukenhorst kan heel makkelijk. Alles start met een persoonlijk kennismaking met u. We informeren u daarbij zo goed mogelijk, zodat u goed kunt afwegen of deelname bij u past.

HOE IS OPLOPEND RENDEMENT MOGELIJK

Vanuit de huurinkomsten van de meer dan 11 huurders van SDG Beukenhorst wordt rente uitbetaald over ontvangen geldleningen. Het rendement wordt per half jaar uitgekeerd. Door De Beukenhorst verder te ontwikkelen gaan de huurinkomsten toenemen, evenals door jaarlijkse indexatie van de huren. Investeerders profiteren daar mede van.

WIE ZIJN ONZE INVESTEERDERS

De ondernemers en investeerders die zich verbinden met 'Stichting SDG Beukenhorst' en ook breder met het platform 'Samen Investeren', zijn mensen die zich verbonden weten met sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Zij maken bewust de keuze voor een (soms) lager financieel rendement maar een hogere maatschappelijke impact.

Maak direct een afspraak

ZEKERHEDEN VOOR INVESTEERDERS

Bij een investering van € 10.000,- gaat u met Stichting SDG Beukenhorst een leningovereenkomst aan.

U investeert vanaf € 100.000,- in de zakelijke hypotheek van Stichting SDG Beukenhorst met het onroerend goed als onderpand. 

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN SDG BEUKENHORST.

De leningovereenkomst wordt u zonder kosten verstrekt. De kosten van het laten verzorgen van de hypotheekakte bij leningen vanaf € 100.000 bedragen € 749,00. (e.g. kosten en accountant)

IS ER EEN LIMIETBEDRAG VOOR LENEN EN INVESTEREN?

Er geldt alleen een minimum investeringsbedrag van € 10.000,- voor een lening. Mochten de mogelijkheden wat betreft De Beukenhorst uitgeput zijn, dan zijn er, door nauwe samenwerking met het platform Samen Investeren, ook andere mogelijkheden in sociaalmaatschappelijke projecten.

"Een goud gerand plan! Mooi om een waardevol initiatief als dit te ondersteunen, omdat het waarde toevoegt aan het Koninkrijk. "

Jan van den Bosch

CEO Beter Uit reizen, DrieTour reizen, MCT, Beter Uit vakantieparken, presentator Hour of Power

‘Wycliffe is erg blij met haar kantoor op locatie de Beukenhorst! We zijn dankbaar dat de eigenaren van de locatie op deze manier in Gods Koninkrijk willen investeren!"

Bram van Grootheest

Directeur Wycliffe Nederland